Siedziba firmy Omnigena

Siedziba firmy Omnigena

Zespół budynków magazynowo-biurowych Omnigena

 

CEL

Zapewnienie komfortowej temperatury zimą i latem w pomieszczeniach biurowych.
Zminimalizowanie wydatków eksploatacyjnych.

 

ROZWIĄZANIE

Zastosowano pompę ciepła EUROS GEO zasilającą ogrzewanie podłogowe i klimakonwektory oraz wentylację z odzyskiem ciepła w postaci rekuperatorów EUROS. Zainstalowany system pozwala na wykorzystanie tzw. freecooling’u czyli prawie darmowego chłodzenia obiektu.

 

KORZYŚCI

Dzięki wykonanej instalacji udało się zmniejszyć zapotrzebowanie na energię o 80% w stosunku do konwencjonalnych instalacji. Automatyka dobrze dostosowuje zużycie energii wobec warunków zewnętrznych, a dzięki wentylacji z odzyskiem ciepła straty utrzymano na bardzo niskim poziomie. Dodatkowo freecooling chłodzi obiekt bez angażowania pompy ciepła co pozwala na dodatkowe oszczędności energii elektrycznej.

Related Posts