Demonstrator Technologii

Kluczowym etapem projektu jest ewaluacja pracy gotowego Demonstratora Technologii w skali 1:1 w warunkach rzeczywistych systemu ciepłowniczego. Demonstrator Technologii Ciepłowni Przyszłości Euros Energy HC Plant zostanie wybudowany i uruchomiony do listopada 2023 roku.

Przez okres od grudnia 2023 do kwietnia 2025 praca Demonstratora będzie  monitorowana oraz ewaluowana. 

Demonstrator Technologii zostanie zlokalizowany w miejscowości Lidzbark Warmiński na terenie ciepłowni należącej do spółki Veolia Północ. Lidzbark Warmiński jest miastem powiatowym o liczbie mieszkańców nie przekraczającej 16 tysięcy, zlokalizowanym w IV strefie klimatycznej. Ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do większości budynków doprowadzane jest z lokalnej ciepłowni na węgiel kamienny o mocy 25 MW. Ciepłownia produkuje rocznie około 190 tys. GJ energii. 

lidzbarklokalizacja

Działka ciepłowni pozwala na rozmieszczenia instalacji sezonowych magazynów ciepła, maszynowni pomp ciepła wraz z przyłączeniami do sieci elektroenergetycznej oraz części urządzeń energetyki słonecznej. Dodatkowo na pobliskim nieużytku zostanie zainstalowana farma fotowoltaiczna połączona bezpośrednio kablem średniego napięcia z terenem ciepłowni.

Demonstrator Technologii będzie ogrzewał i dostarczał ciepłą wodę użytkową do większości budynków Osiedla Astronomów.


oldweglowa
cieplow

Całkowita powierzchnia użytkowa wszystkich lokali mieszkalnych wynosi ponad 28 000 m2. Wszystkie lokale mieszkalne są ogrzewane, do wszystkich zostanie doprowadzona ciepła woda użytkowa. 

W ramach Demonstratora zmodernizowane zostanie stara sieć ciepłownicza zbudowana w technologii kanałowej w latach 80tych XX wieku. Nowa sieć wykonana będzie w technologii preizolowanej i będzie mogła być zasilana temperaturą maksymalnie 80°C. Dodatkowo, zgodnie z wnioskami zgłaszanymi przez władze i mieszkańców spółdzielni, w każdym budynku zostanie zamontowany indywidualny węzeł cieplny pozwalający na precyzyjny pomiar zużycia ciepła w budynku. Stare węzły grupowe zostaną zlikwidowane. 

Wybrany budynek zostanie wyposażone w węzeł cieplny z możliwością produkcji chłodu, którego odbiorem szczególnie zainteresowani są mieszkańcy ostatniego piętra budynków.