Warsztaty

„Metody Zwiększania Udziału OZE w Systemach Ciepłowniczych”
wraz z wizytą studyjną w Ciepłowni Przyszłości Euros Energy HC Plant

Zapraszamy na dwudniowe warsztaty: 

Najbliższe terminy:
4-5.09.2024
9-10.10.2024
6-7.11.2024

Miejsce: Hotel Krasicki w Lidzbarku Warmińskim
Ilość miejsc: 20
Warsztaty płatne

 

EKSPERCI PROWADZĄCY

 • dr Kamil Kwiatkowski – Dyrektor ds. Projektów Badawczych, Euros Energy
 • mgr inż. Jacek Talko – Dyrektor ds. Transformacji energetycznej, Euros Energy

PROGRAM WARSZTATÓW

DZIEŃ 1  

 

BLOK 1.
MEGA TRENDY TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ
 

 • Polityka klimatyczna Unii Europejskiej i świata 

 • Najważniejsze Dyrektywy EU i ich konsekwencje 

 • Trendy i mega trendy transformacji energetycznej 

 • Efektywny energetycznie system ciepłowniczy

   

BLOK 2.
KONCEPCJA CIEPŁOWNI PRZYSZŁOŚCI 

 • Koncepcja pozyskania OZE w Ciepłowni Przyszłości  
 • Koncepcja zagospodarowanie terenu  
 • Układ technologiczny – główne komponenty  
 • Zasada i tryby pracy Ciepłowni Przyszłości 
 • Obliczenia numeryczne TRNSYS

   

BLOK 3.
WIZYTA STUDYJNA W CIEPŁOWNI PRZYSZŁOŚCI – LIDZBARK WARMIŃSKI 
 

 • Zwiedzanie instalacji wraz z objaśnieniem 
 • Opcjonalnie, dla chętnych wizyta na farmie PV Koniewo  

DZIEŃ 2 

 

BLOK 4.
MAGAZYNY CIEPŁA I ENERGII
 

 • Pompy ciepła – zasada działania, parametry, dolne i górne źródła

 • Magazyn ciepła PTES (Pit Thermal Energy Storage)

 • Gruntowy magazyn ciepła BTES (Borehole Thermal Energy Storage)

 • Powietrzne wymienniki ciepła 

 • Instalacja technologii słonecznych: technologie PV, PVT i solarne 

 • Bufor sieci ciepłowniczej 

 • Sieć niskotemperaturowa i zmodernizowane węzły ciepłownicze 

 • Transformatory i przyłącze bezpośrednie 

 • Uwarunkowania formalne i pozwolenia
   

BLOK 5.
PRACA CIEPŁOWNI PRZYSZŁOŚCI

 • Podstawy sterowania instalacją 
 • Analiza pracy Ciepłowni Przyszłości 


BLOK 6.
JAK WYKORZYSTEĆ TECHNOLOGIE CIEPŁOWNI PRZYSZŁOŚCI
 

 • Ciepła woda użytkowa w okresie letnim 

 • Ciepło OZE w okresach przejściowych 

 • OZE w podstawie systemu ciepłowniczego 

 • Modernizacja sieci ciepłowniczych, obniżanie temperatury i fragmentacja 

 • Źródła centralne versus rozproszone 

 • Hybrydowe węzły ciepłownicze 

 • Sieć ciepłownicza piątej generacji  

Zapisz się na warsztaty i zapytaj o cenę:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktu

  EKSPERCI PROWADZĄCY WARSZTATY

  Od piętnastu lat prowadzi badania w obszarze odnawialnych źródeł energii. Doktorat z fizyki o modelowaniu procesów zgazowania biomasy i spalania otrzymanego gazu zrealizował na Wydziale Fizyki UW z partnerem przemysłowym w ramach stypendium VENTURES Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Kierował i brał udział w wielu projektach B+R, także międzynarodowych. Obecnie w Euros Energy wdraża projekty transformacji energetycznej, w tym Demonstrator Technologii „Ciepłowni Przyszłości” wybudowany w Lidzbarku Warmińskim.
  Indeks Hirscha 9.

  Absolwent wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Gdańskiej. Z ciepłownictwem związany od ponad 25 lat. Posiada duże doświadczenie w zakresie eksploatacji źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych. Uczestniczył w modernizacji wielu miejskich systemów ciepłowniczych m.in. w Świeciu, Bytowie, Gniewie i Pasłęku, w których dzięki zastosowaniu nowych systemów regulacyjnych podniesiono efektywność systemów o ponad 20%. Przez 14 lat był dyrektorem technicznym w spółce ciepłowniczej eksploatującej systemy zaopatrujące w energię dziesięć miast w północno-wschodniej części Polski, gdzie odpowiadał za całokształt działalności od nadzoru nad procesem wytwarzania, przemysłu i dystrybucji poprzez koordynację pracy działu wsparcia technicznego po kierowanie procesami inwestycyjnymi. Współtworzył opracowanie i realizację pierwszych etapów planu odejścia od paliwa węglowego do roku 2030 w podległych źródłach z wykorzystaniem kogeneracji i układów OZE.