Modelowanie numeryczne

Modelowanie numeryczne wsparte analizą danych rzeczywistych i parametrów technicznych pozwoliło wypracować optymalną koncepcję transformacji OZE dla Ciepłowni Przyszłości i dekarbonizacji ciepłownictwa powiatowego. Opracowana w taki sposób koncepcja dostarcza ilościowych odpowiedzi na indywidualne wyzwania i zapotrzebowania lokalnego systemu ciepłowniczego.    

W Euros Energy rozwinęliśmy równolegle szereg narzędzi analitycznych i modelarskich. Narzędzia i skrypty pozwalają na szybką analizę potrzeb i wypracowanie wstępnych propozycji lub wariantów koncepcji. W tym zakresie kluczowa jest analiza rzeczywistych, archiwalnych danych pracy systemu ciepłowniczego. Więcej informacji w zakładce Analiza danych.   

Osobne narzędzia wykorzystujemy do wykonania dokładnych, zaawansowanych symulacji złożonych układów. 

W trakcie prac nad projektami „Ciepłownia Przyszłości” oraz „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznych” rozwinęliśmy w pełni możliwości modelowania numerycznego programem TRNSYS według sprawdzonej metodologii wypracowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Program TRNSYS jest dojrzałym, sprawdzonym i stale rozwijanym narzędziem numerycznym dla modelowania złożonych systemów, m.in. systemów ciepłowniczych.  Więcej informacji w zakładce Modelowanie numeryczne TRNSYS. 

W zależności od potrzeb wykonujemy także symulacji typu CFD Computational Fluid Dynamics za pomocą kodu obliczeniowego OpenFOAM. Więcej informacji w zakładce Modelowanie CFD. 

Nasz zespół badawczo-rozwojowy rozwija także własne, autorskie rozwiązania dotyczące w szczególności modelowania magazynowania ciepła i chłodu w gruncie – wyprzedzające możliwości innych kodów.  

Zapraszamy do współpracy