Modelowanie numeryczne

Modelowanie numeryczne wsparte analizą danych rzeczywistych i parametrów technicznych pozwalają wypracować optymalną koncepcję transformacji OZE dla ciepłowni. Koncepcję rzetelną, wykonalną i odpowiadającą na indywidualne zapotrzebowania lokalnego systemu ciepłowniczego. 

W Euros Energy rozwijamy równolegle szereg narzędzi analitycznych i modelarskich. Rozwinęliśmy autorskie narzędzia i skrypty pozwalające na szybką analizę potrzeb i wypracowanie wstępnych propozycji lub wariantów koncepcji. W tym zakresie kluczowa jest analiza rzeczywistych, archiwalnych danych pracy systemu ciepłowniczego. Więcej informacji w zakładce Analiza danych.

Osobne narzędzia wykorzystujemy do wykonania dokładnych, zaawansowanych symulacji złożonych układów.

W trakcie prac nad projektami „Ciepłownia Przyszłości” oraz „Elektrociepłownia w  lokalnym systemie energetycznych”  rozwinęliśmy w pełni możliwości modelowania numerycznego programem TRNSYS według sprawdzonej metodologii wypracowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Program TRNSYS jest dojrzałym, sprawdzonym i stale rozwijanym narzędziem numerycznym dla modelowania złożonych systemów, m.in. systemów ciepłowniczych.  Więcej informacji w zakładce Modelowanie numeryczne TRNSYS.

W zależności od potrzeb wykonujemy także symulacji typu CFD Computational Fluid Dynamics za pomocą kodu obliczeniowego OpenFOAM. Więcej informacji w zakładce Modelowanie CFD.

Nasz zespół badawczo-rozwojowy rozwija także własne, autorskie rozwiązania dotyczące w szczególności modelowania magazynowania ciepła i chłodu w gruncie – wyprzedzające możliwości innych kodów. 

Zapraszamy do współpracy