Wyzwanie NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) określił wyzwanie badawcze w postaci przedsięwzięcia „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE”. Celem jest stworzenie innowacyjnego i uniwersalnego modelu systemu ciepłowniczego wpisującego się ściśle w politykę Europejskiego Zielonego Ładu i przebudowy gospodarki w kierunku odnawialnych źródeł energii. Celem strategicznym Przedsięwzięcia NCBR jest weryfikacja możliwości rozwoju innowacji w obszarze ciepłownictwa opartego o energię odnawialną.    

W ramach przedsięwzięcia NCBR ogłosił konkurs na najlepszą koncepcją Ciepłowni Przyszłości zapraszając do niego firmy technologiczne, firmy ciepłownicze, jednostki badawcze czy konsorcja.  

Nagrodą w konkursie jest pełne finansowanie wdrożenia Demonstratora Technologii w skali 1:1 dla zwycięskiej koncepcji Ciepłowni Przyszłości w wybranym systemie ciepłowniczym w mieście liczącym od 15 do 100 tyś mieszkańców.    

Konkurs odbywał się na zasadach rynkowych i z wykorzystaniem zamówień publicznych, a nie systemu grantowego.   

Wymagania:

Minimum 80% energii w bilansie końcowym ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. Im więcej procent OZE w binalsie tym wyższa ocena. 

Parametrem konkursowym jest wartość współczynnika LCOH (Levelized Cost of Heat) określający całościowy koszt produkcji ciepła 

Wysoko punktowanym parametrem jest powierzchnia mieszkań dla których Demonstrator Technologii Ciepłowni Przyszłości dostarczy ciepło oraz ciepłą wodę użytkową w ramach budżetu przedsięwzięcia. 

Demonstrator Technologii wdrażający koncepcję Ciepłowni Przyszłości w skali 1:1 ma powstać do końca listopada 2023. Przez przedłużeń.