Demonstrator Technologii

Kluczowym etapem projektu jest ewaluacja pracy wybudowanego przez Euros Energy Demonstratora Technologii w skali 1:1 w warunkach rzeczywistych systemu ciepłowniczego w Lidzbarku Warmińskim. Demonstrator Technologii Ciepłowni Przyszłości Euros Energy HC Plant został wybudowany i uruchomiony w listopadzie 2023 roku.   

Od grudnia 2023 do kwietnia 2025 praca Demonstratora jest  monitorowana i ewaluowana.  

Demonstrator Technologii jest zlokalizowany w miejscowości Lidzbark Warmiński na terenie ciepłowni należącej do spółki Veolia Północ. Lidzbark Warmiński jest miastem powiatowym o liczbie mieszkańców nie przekraczającej 16 tysięcy, zlokalizowanym w IV strefie klimatycznej. Ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do większości budynków doprowadzane jest z lokalnej ciepłowni na węgiel kamienny o mocy 25 MW. Ciepłownia produkuje rocznie około 190 tys. GJ energii. 

lidzbarklokalizacja

Działka ciepłowni pozwoliła na rozmieszczenia sezonowych magazynów ciepła BTES i PTES, maszynowni pomp ciepła wraz z przyłączeniami do sieci elektroenergetycznej oraz części urządzeń energetyki słonecznej. Dodatkowo na pobliskim nieużytku zostanie zainstalowana farma fotowoltaiczna połączona bezpośrednio kablem średniego napięcia z terenem ciepłowni.   

Demonstrator Technologii ogrzewa i dostarcza ciepłą wodę użytkową do większości budynków Osiedla Astronomów. 

oldweglowa
cieplow

Całkowita powierzchnia użytkowa wszystkich lokali mieszkalnych wynosi ponad 28 000 m2.    

W ramach Demonstratora zmodernizowano starą sieć ciepłownicza zbudowaną w znacznym stopniu w technologii kanałowej w latach 80tych XX wieku. Nowa sieć jest wykonana w całości w technologii preizolowanej i może  być zasilana temperaturą maksymalnie 80°C. Dodatkowo w każdym budynku zostanie zamontowany indywidualny węzeł cieplny pozwalający pracę w temperaturze do 80°C, a także na precyzyjny pomiar zużycia ciepła w budynku. Stare węzły grupowe zostaną zlikwidowane.