Dom pomocy studentom

Dom pomocy studentom

Dom pomocy studentom
Nowo wybudowany obiekt użyteczności publicznej w ścisłej zabytkowej zabudowie miejskiej.

CEL
Ogrzewanie i chłodzenie budynku. Uzyskanie jak najniższych kosztów eksploatacyjnych. Brak dostępnego terenu wokół obiektu na ewentualne instalacje.

ROZWIĄZANIE
Wykonano badanie struktury gruntu za pomocą specjalnej sondy na jego podstawie określono dokładnie liczbę i głębokość wymienników gruntowych. Ze względu na brak miejsca całe dolne źródło zostało wykonane pod budynkiem.

KORZYŚCI
Dzięki wykonaniu odwiertów pod obiektem stało się możliwe wykorzystanie kaskady pomp ciepła EUROS GEO PRO. Pozwoliło to na obniżenie kosztów eksploatacyjnych obiektu znacznie poniżej ceny ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, jednocześnie zyskując dodatkową możliwość w postaci bardzo taniego chłodzenia.

Related Posts