Budynek biurowy z halą produkcyjną

Budynek biurowy z halą produkcyjną

Budynek biurowy z halą produkcyjną
Nowo wybudowany obiekt przemysłowy z zapleczem biurowym. Hale produkcyjne mieszczące maszyny emitujące duże ilości ciepła oraz pomieszczenia magazynowe.

CEL
Ograniczyć do minimum koszt ogrzewania obiektu oraz zapewnić stosowną ilość chłodu do procesu technologicznego.

ROZWIĄZANIE
Zastosowano innowacyjny pomysł na magazynowanie ciepła w ziemi wokół budynku. Jego nadmiar odbierany z urządzeń produkcyjnych jest kierowany do odwiertów ziemnych. Wygrzany w ten sposób grunt staje się akumulatorem ciepła dla systemu grzewczego obiektu, który dzięki temu rozwiązaniu pracuje z większą sprawnością.

KORZYŚCI
Zoptymalizowano zarządzanie energią w obiekcie przemysłowym wielokrotnie obniżając zapotrzebowanie. W efekcie przekłada się to na mniejsze obciążenie dla środowiska przy wyższej rentowności prowadzonej produkcji.

Parametry projektu
Rodzaj obiektu:
Budynek biurowy z halą produkcyjną

Powierzchnia: 3 500 m2

Rok budowy: 2016

Inwestor: Bell Sp. z o.o.

Partnerzy projektu: www.mkwadrat.pl

Moc: 250 kW

Oszczędności eksploatacyjne, roczne: 180 000 zł w stosunku do ogrzewania olejowego współpracującego ze standardowym systemem chłodniczym.

Zastosowane typy urządzeń: Przemysłowe pompy ciepła EUROS GEO PRO, przemysłowe centrale wentylacyjne EUROS PRO o sprawnościach od 2000 do 6500 m3/h.

Related Posts