Euros Energy wybuduje Ciepłownię Przyszłości

Euros Energy wybuduje Ciepłownię Przyszłości

Konkurs NCBR

Koncepcja opracowana przez Euros Energy zwyciężyła w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE”. Przedsięwzięcie NCBR rozpoczęte w 2021 roku ma na celu opracowanie innowacyjnych technologii modernizacji systemów ciepłowniczych przy wykorzystaniu rozwiązań OZE. 

Zadaniem uczestników konkursu było stworzenie koncepcji systemu ciepłowniczego dostarczającego ciepło ze źródeł odnawialnych o udziale minimum 80%, możliwego do wybudowania do końca 2023 roku, przy utrzymaniu akceptowalnej ceny ciepła dla odbiorcy.

Zwycięski projekt

Jurorzy konkursu, poza samą koncepcją Ciepłowni Przyszłości i najwyższą oceną w zakresie wymaganych parametrów konkursowych, w szczególności docenili jakość prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Wysoko oceniono dopracowane symulacje numeryczne pozwalające ilościowo ocenić pracę budowanej instalacji. Warto zaznaczyć tutaj, że NCBR narzuciło bardzo precyzyjne wytyczne dotyczące modelowania, łącznie z wyborem wymaganego zaawansowanego narzędzia numerycznego, szczegółowymi danymi wejściowymi i dozwolonymi parametrami. Modele i symulacje były szczegółowo sprawdzane i oceniane przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną. To wszystko pozwoliło NCBR obiektywnie porównać różne koncepcje i rzeczywiście wybrać najlepszą.

Zaprezentowane rozwiązanie wykorzystuje nowoczesne technologie OZE: Ciepłownia Przyszłości Euros Energy opiera się na współpracy pomp ciepła z systemem trójstopniowego magazynowania ciepła. Energia elektryczna potrzebna do zasilenia pomp ciepła pochodzi w zdecydowanej większości z lokalnych źródeł OZE: paneli fotowoltaicznych oraz zainstalowanych nad magazynami ciepła hybrydowych kolektorów słonecznych typu PVT. W efekcie technologia Euros Energy jest w stanie zapewnić ponad 90-procentowy udział OZE w produkcji ciepła sieciowego.

Budowa Ciepłowni Przyszłości

Pełnoskalowy Demonstrator Technologii powstanie w Lidzbarku Warmińskim, gdzie będzie dostarczał ciepło do budynków Osiedla Astronomów, ogrzewając budynki o łącznej powierzchni ponad 28 tysięcy metrów kwadratowych. 

Budowa rusza niebawem.

Nasza ciepłownia Przyszłości to odejście od spalania paliw kopalnych i biomasy, a nie proste przestawienie ciepłowni z węgla na gaz ziemny. Dzięki maksymalnemu lokalnemu wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii mamy system niemal zeroemisyjny (90 proc. OZE w bilansie) i stabilność cen ciepła dla odbiorcy końcowego
Kamil Kwiatkowski
dyrektor ds. projektów badawczych w Euros Energy
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *