Zarządzanie energią

Przemyślane zarządzanie energią jest nie tylko podstawą projektu Ciepłownia Przyszłości, ale jest jednym z filarów firmy Euros Energy.

W przypadku Demonstratora Technologii wyzwaniem jest zarządzanie współpracą maszynowni pomp ciepła z trzema dolnymi źródłami i trzema górnymi źródłami ciepła. Zarządzanie obejmuje analizę warunków bieżących, prognoz i wybór optymalnego trybu pracy dla aktualnych warunków.  

Nasze rozwiązania i algorytmy zarządzania energią rozwijaliśmy ewolucyjnie, polerując w oparciu o dane archiwalne. Ogromną polem doświadczalnym była realizacja, w latach 2017-2021, projektu badawczego  EnergyStore „Kształtowanie profilu zapotrzebowania na moc elektryczną przy jednoczesnej oszczędności zużycia energii i jej kosztu bez ingerencji w profil zapotrzebowania na energię użytkową” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Sektorowego IUSER.