Modelowanie numeryczne TRNSYS

TRNSYS stanowi wartościowe narzędzie do modelowania układów energetycznych, przeprowadzania symulacji warunków rzeczywistych i scenariuszowych oraz realizacji szerokiej analizy wrażliwości.    

TRNSYS jest jednak bardzo przydatnym narzędziem do symulacji bilansów energetycznych pozwalającym na przyspieszenie procesu prototypowania danego rozwiązania. Co istotne, wiele rzeczywistych urządzeń ma swój odpowiednik w postaci komponentu TRNSYS. Dodatkowo, możliwości programu poszerzone zostały o funkcję dodawania własnych (samodzielnie stworzonych) komponentów. Warto jednak zaznaczyć, iż praca z narzędziem wymaga dużego wkładu pracy włożonego w naukę obsługi oraz zapoznanie się z dokumentacją techniczną poszczególnych komponentów. 

trrntrsys2