Analiza danych

Pierwszym elementem w procesie tworzenia koncepcji transformacji OZE dla całości lub fragmentu sieci ciepłowniczej jest analiza pracy układu – godzina po godzinie. Analiza uwzględnia zapotrzebowanie na moc grzewczą, temperatury zasilania i powrotu, ze szczególnym uwzględnieniem temperatur po stronie Odbiorców Końcowych. Uwzględniamy dane archiwalne z ostatnich sezonów grzewczych, uwzględniając ewentualną termomodernizacje budynków lub nowe podłączenia. 

Wraz z analizą danych przeprowadzana jest analiza techniczna – warunkująca lub ograniczająca możliwości wdrożenia niektórych rozwiązań.