Modelowanie CFD

Możliwości optymalizacji pracy niektórych komponentów cieplno-przepływowych są trudne do uchwycenia, zaś wpływ proponowanych zmian może być zasadniczy. 

W wielu takich przypadkach rozwiązaniem jest opracowanie modelu numerycznego typu CFD, czyli Computational Fluid Dynamics. Solwery CFD rozwiązując zależne od czasu dwu- lub trójwymiarowe równania transportu masy i energii pozwalają na szczegółowy opis procesu. Zaawansowane symulacje pozwalają na optymalizację procesu oraz  ilościowe określenie efektów optymalizacji. 

W Euros Energy rozwijamy modelowanie CFD w oparciu o dojrzały, wszechstronny kod obliczeniowy OpenFOAM, będący alternatywą dla programu ANSYS Fluent.