Oferta

Nasza oferta dla ciepłownictwa obejmuje kompleksowe usługi doradcze w zakresie:

  • opracowania i obliczenia kompleksowego projektu transformacji OZE w oparciu o analizę danych oraz modelowanie numeryczne TRNSYS,
  • opracowania i obliczenia  projektów rozwiązań opartych o pompy ciepła oraz sezonowe magazyny ciepła,
  • wykorzystania  ciepła odpadowego jako  dolnego źródła dla pomp ciepła.

Dostawy pomp ciepła oraz rozwiązań opartych o pompy ciepła oraz sezonowe magazyny ciepła dostosowane do potrzeb ciepłownictwa:

  • projekty, dostawa, montaż i serwis maszynowni kontenerowych pomp ciepła oraz wysokotemperaturowych pomp ciepła,
  • projekt, dostaw maszynowni pomp ciepła wraz z sezonowymi magazynami ciepła w gruncie (BTES) oraz w szczelnych basenach  wodnych (PTES),
  • projekt, dostawa, montaż i serwis węzłów grupowych wyposażonych w pompy ciepła,
  • dostarczenie węzłów ciepłowniczych wyposażonych w pompy ciepła do lokalnej produkcji chłodu.
Współpraca badawcza 
Zapraszamy także do współpracy osoby i instytucje zainteresowane współpracą badawczą w zakresie badań i rozwoju.