Kamień węgielny wmurowany

Kamień węgielny wmurowany
Wmurowanie kamienia Węgielnego

31 maja wmurowano kamień węgielny pod Ciepłownię Przyszłości, zwycięską koncepcję w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ciepłownia wykorzystuje wysokosprawne układy pomp ciepła, instalacje fotowoltaiczne oraz kolektory hybrydowe PVT. W układzie pracuje również system magazynów ciepła wysoko- i niskoparametrowego. Inwestycja powstanie w Lidzbarku Warmińskim na terenie należącym do Veolii Północ. Pomysłodawcą, a także głównym wykonawcą jest polska firma Euros Energy.  Środki na realizację projektu pochodzą z Funduszy Europejskich, a dokładniej Programu Inteligentny Rozwój.

Planowane zakończenie prac

Prace przy inwestycji ruszyły w maju, a ich zakończenie zaplanowano już na koniec października 2023 roku.  Projekt w Lidzbarku Warmińskim na terenie Veolii realizuje Euros Energy, autorzy najwyżej ocenionej koncepcji przedstawionej w przedsięwzięciu NCBR „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE”.

W przedsięwzięciu „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE” poprzeczka została ustawiona naprawdę wysoko. W konkursie uzyskaliśmy udział energii ze źródeł odnawialnych na poziomie powyżej 90 proc. Teraz mogę już powiedzieć, że taki projekt nie tylko został rozpisany, ale praca nad nim właśnie się rozpoczęła. Jestem pewny, że od dzisiaj można stwierdzić, że w polskim ciepłownictwie możemy osiągać cele, które wyznacza strategia Europejskiego Zielonego Ładu.
Wojciech Racięcki
Wojciech Racięcki
dyrektor działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Koncepcja Ciepłowni Przyszłości

Koncepcja Ciepłowni Przyszłości powstała na potrzeby konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie opracować innowacyjny system ciepłowniczy oparty na odnawialnych źródłach energii. W celu zapewnienia jak największego udziału OZE, Euros Energy postawiło na współpracę pomp ciepła z PV oraz magazynami ciepła. W rezultacie rozwiązanie pozwoliło na przekroczenie 90-procentowego udziału odnawialnych źródeł energii w układzie i wygranie konkursu. Co więcej, technologię można integrować już z istniejącymi sieciami ciepłowniczymi. 

Celem przedsięwzięcia ogłoszonego w ubiegłym roku przez NCBR było opracowanie i demonstracja innowacyjnych technologii, umożliwiających taką modernizację istniejących systemów ciepłowniczych, aby powstała ciepłownia dostarczająca ciepło pochodzące ze źródeł odnawialnych. Wszystkie prace przygotowawcze opłaciły się! Zgłoszony przez nas projekt „Innowacyjnej ciepłownia OZE wraz z systemem sezonowych magazynów ciepła” otrzymał największą liczbę punktów, zajmując pierwsze miejsce na liście rankingowej.
Paweł Poruszek
Paweł Poruszek
prezes zarządu Euros Energy
Sercem Ciepłowni Przyszłości są nasze polskie pompy ciepła - sprawdzone i znane od lat urządzenia grzewcze. W opracowanej technologii Ciepłowni Przyszłości wydajne, rewersyjne pompy ciepła zintegrowano z trzema dolnymi źródłami: z powietrznymi wymiennikami ciepła, z niskotemperaturowym magazynem gruntowym oraz z wysokotemperaturowym magazynem wodnym. System zasilany jest energią elektryczną produkowaną bezpośrednio na miejscu z hybrydowych kolektorów słonecznych PVT oraz z pobliskiej instalacji fotowoltaicznej. W zimowe noce system wspierany jest energią elektryczną dostarczaną z Krajowej Sieci Elektroenergetycznej, w tym zakupioną z gwarancją pochodzenia z odnawialnych źródeł energii w ramach kontraktów typu Power Purchase Agreement (w skrócie PPA).
Tomasz Walczak
CTO Euros Energy
Szanse na zmiany w ciepłownictwie systemowym

Na ciepłownictwo systemowe czekają duże zmiany w związku z koniecznością osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku. Koncepcja Ciepłowni Przyszłości pozwoli wdrożyć działania konieczne do jej osiągnięcia w ciepłownictwie powiatowym. 

Strategia Veolii zakłada, że w każdym z miast, gdzie działamy, do 2030 roku wyeliminujemy spalanie węgla, a w 2050 roku osiągniemy neutralność klimatyczną. Technologia Ciepłowni Przyszłości została zaprojektowana z myślą o maksymalnym wykorzystaniu lokalnie dostępnych odnawialnych źródeł energii. Zapewni to niemal pełną dekarbonizację systemu ciepłowniczego. To ważna dla nas inicjatywa, zmniejszająca nasz wpływ na środowisko oraz zwiększająca bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców.
Frédéric Faroche
Frédéric Faroche
prezes zarządu, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce
Doświadczenia zdobyte w Lidzbarku Warmińskim wykorzystamy w innych naszych zakładach. Veolia term, będąca częścią Grupy Veolia, jest obecna w 60 miastach w Polsce. Jesteśmy partnerem dla samorządów, z którymi wspólnie szukamy rozwiązań energetycznych optymalnych dla danej lokalizacji. W każdym mieście ma to odzwierciedlenie w wyborze technologii oraz paliwa, które zastąpi węgiel. Obecnie prowadzimy inwestycje strategiczne, pozwalające na odejście od węgla, w kilkunastu miastach. W naszych działaniach zawsze priorytetem jest bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców i akceptowalne dla nich warunki dostaw.
Magdalena Bezulska
Magdalena Bezulska
prezes zarządu Veolia Term
Demonstrator Technologii w Lidzbarku Warmińskim

Pierwszy Demonstrator Technologii powstaje w Lidzbarku Warmińskim. Będzie on zasilał w ciepło większości budynków na Osiedlu Astronomów, a także służył do przygotowania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkańców. Całkowita powierzchnia użytkowa ogrzewanych lokali mieszkalnych wyniesie ponad 28 tys. m2. Dodatkowo, w ramach projektu wykonawca dokona również modernizacji istniejącej sieć ciepłowniczej.

Nowa infrastruktura wykonana zostanie w technologii preizolowanej i będzie mogła funkcjonować w temperaturze do 80°C. Dodatkowo, zgodnie z wnioskami zgłaszanymi przez władze samorządowe i mieszkańców spółdzielni, w każdym budynku zostanie zamontowany indywidualny węzeł cieplny pozwalający na precyzyjny pomiar zużycia ciepła w budynku. Stare węzły grupowe zostaną zlikwidowane. Jeden z budynków zostanie wyposażony w węzeł cieplny z możliwością produkcji chłodu, którego odbiorem szczególnie zainteresowani są mieszkańcy ostatniego piętra.
Janusz Panasiuk
Janusz Panasiuk
prezes zarządu Veolia Północ
Projekt Ciepłowni Przyszłości wskazuje kierunek w obszarze produkcji energii, w jakim chcemy podążać w Lidzbarku Warmińskim. Planowany system nowoczesnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła pozwoli nam niemal całkowicie wyeliminować użycie węgla do ogrzewania budynków i dostarczania ciepłej wody użytkowej w naszym mieście. Zastosowanie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań przełoży się na poprawę jakości powietrza i lepsze warunki życia. Cieszę się, że współpraca z Grupą Veolia i Euros Energy pozwala nam realnie wpływać na ochronę środowiska i optymalizację kosztów utrzymania gospodarstwa domowego w Lidzbarku Warmińskim
Jacek Wiśniewski
Jacek Wiśniowski
burmistrz Lidzbarka Warmińskiego
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *