Referencje

Firma Euros Energy wykonała szereg inwestycji w zakresie maszynowni pomp ciepła dla produkcji ciepła, ciepłej wody użytkowej i chłodu dla budynków mieszkaniowych i użytkowych oraz obiektów przemysłowych w połączeniu z magazynowaniem ciepła lub chłodu, w szczególności:

 • instalacja gruntowych pomp ciepła o łącznej mocy 0,7 MW w nowej siedzibie Muzeum im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Sulejówku dostarczająca całość zapotrzebowania na ciepło i chłód,
 • instalacja gruntowych pomp ciepła o mocy 0,4 MW dla fabryki kosmetyków Bell Sp. z o.o. w Józefowie dostarczająca ciepło i chłód,
 • inne przedstawione na stronie internetowej: https://eurosenergy.com/projekty/
 • wdrożenie DARMOmodernizacji – głębokiej termomodernizacji bloków mieszkaniowych z lat 70 i 80 połączonych z odcięciem od sieci ciepłowniczej i instalacją maszynowni cieplno-chłodniczej pomp ciepła. DARMOmodernizacja obejmuje:
  1. zainstalowania maszynowni pomp ciepła dla bloków mieszkalnych połączonych z głęboką termomodernizacją budynków,
  2. wymianę wszystkich grzejników na klimakonwektory,
  3. zastosowanie gruntowego magazynu energii co umożliwia dostarczanie mieszkańcom darmowego chłodu,
  4. zasilenie maszynowni energią elektryczną z paneli fotowoltaicznych umieszczonych na dachu budynku,
  5. osiągnięcie bilansowej samowystarczalności energetycznej budynku w obszarze ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i chłodzenia,
  6. odłączenie od sieci ciepłowniczej.

Przykładowe wdrożenie w miejscowości Zwoleń na osiedlu Bogusza. Więcej informacji na stronie www.darmomodernizacja.pl